Extra informatie

Uitleg zorgverzekering

 

Kijk op Gezond

 

eHealth voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Taal

Nederlands is een moeilijke taal. Bij Taal Doet Meer krijgt u hulp bij het leren van de Nederlandse taal. U kunt hulp krijgen bij spreken, luisteren en lezen. Als u hulp wilt kunt u thuis een formulier invullen op internet. Dat kan via deze site: www.taaldoetmeer.nl/kom-in-actie/word-cursist/. U kunt ook op dinsdag- of donderdagmiddag naar de bibliotheek gaan. Daar is een medewerker van Taal Doet Meer aanwezig. Dit heet de ‘wegwijzer’. Samen kunt u kijken welke hulp u nodig heeft. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Taalspreekuur wegwijzer, vanuit Taal Doet Meer:
Dinsdag en donderdag | 13.00-15.00 | Bibliotheek Overvecht, Gloriantdreef 1

Hulp bij afspraak met de huisarts: www.naarjehuisarts.nl
Hoe gaat een afspraak met de huisarts? En hoe kan ik me voorbereiden op de afspraak? In deze filmpjes wordt dit uitgelegd. De filmpjes zijn ook beschikbaar in het Arabisch. 

Zorgverzekering

Zorgverzekering: eenvoudige uitleg: www.uitlegzorgverzekering.nl
Wat is de zorgverzekering? Hoe werkt de zorgverzekering? Wat is het eigen risico? In dit filmpje krijgt u hier uitleg over. Het filmpje is ook beschikbaar in het Engels en het Arabisch. 

Basisverzekering: wat wordt vergoed?
De basisverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht. U kiest zelf bij welke zorgverzekeraar u de basisverzekering afsluit. De overheid beslist welke zorg in het basispakket zit. Zo wordt bijvoorbeeld de zorg vanuit de huisarts en het ziekenhuis vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385. Dat betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Een uitzondering hierop is de zorg van de huisarts, de wijkverpleging en de verloskundige. Daarvoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Ook voor de zorg van kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Huisarts

De zorg van de huisarts zit in het basispakket. U betaalt geen eigen risico.

Praktijkondersteuner (POH)

De zorg van de praktijkondersteuner (POH) valt onder de huisartsenzorg. De zorg zit in het basispakket en u hoeft geen eigen risico te betalen.

Jeugdgezondheidszorg en consultatiebureau

De zorg vanuit het consultatiebureau en de jeugdgezondheidszorg zit in het basispakket. U betaalt geen eigen risico.

Fysiotherapie

Fysiotherapie zit voor kinderen tot 18 jaar in het basispakket. U betaalt geen eigen risico. Voor volwassenen wordt fysiotherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering. Voor sommige chronische aandoeningen wordt een uitzondering gemaakt. De fysiotherapie wordt dan vergoed vanaf de twintigste behandeling. Vraag hiernaar bij uw fysiotherapeut.

Diëtist

De diëtist wordt tot drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt eerst het eigen risico. Sommige verzekeringen vergoeden de kosten van de diëtist alleen als u een verwijzing heeft van de huisarts.

Ergotherapie

De ergotherapeut wordt voor maximaal tien uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts. U betaalt eerst het eigen risico. 

Wijkverpleging: Buurtzorg en Kleurrijk Zorg)

De wijkverpleegkundige bepaalt of u in aanmerking komt voor wijkverpleging. Als dat zo is wordt de zorg vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico. 

Verloskundige

De zorg van de verloskundige wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico.

Kraamzorg

De zorg van de kraamzorg wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt een eigen bijdrage van 4,40 euro per uur. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

Logopedie

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering als u een verwijzing heeft van een arts. U betaalt eerst het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Bloedprikken (Saltro)

De kosten van het bloedprikken worden vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt eerst het eigen risico.

Beeldvormend onderzoek (röntgenfoto, MRI)

De kosten van beeldvormend onderzoek worden vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt eerst het eigen risico. 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor verzorging, verpleging of revalidatie worden vaak vergoed vanuit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Meer informatie over hulpmiddelen vindt u hier: www.medipoint.nl/informatie/vergoedingen

Staat de informatie die u zoekt niet in de tabel? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering.

Kinderen tot 18 jaar
Kinderen tot 18 jaar worden gratis met de ouders meeverzekerd. Dit gebeurt niet automatisch. U moet uw kind inschrijven bij uw zorgverzekeraar. U betaalt geen premie voor uw kind. Ook betaalt u voor de zorg aan uw kind geen eigen risico. Heeft u naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering? Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om uw kind gratis mee te verzekeren voor de aanvullende zorgverzekering.

Aanvullende verzekering
Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Dit is niet verplicht. De basisverzekering vergoedt niet alles. Als u veel ziektekosten verwacht die de basisverzekering niet vergoedt, is een aanvullende verzekering handig. U kunt zich bijvoorbeeld extra verzekeren voor tandartszorg, fysiotherapie, zorg in het buitenland en orthodontie voor kinderen. U kunt de aanvullende verzekering afsluiten bij de zorgverzekeraar waar u de basisverzekering heeft afgesloten. U mag de aanvullend verzekering ook afsluiten bij een andere zorgverzekeraar. Vanaf half november tot eind januari kunt u de aanvullende verzekering afsluiten. 

U-polis Zorg en Zekerheid
Heeft u een U-pas? Dan kunt u een zorgverzekering afsluiten bij de gemeente. Dit is de U-polis van Zorg en Zekerheid. Deze zorgverzekering vergoed veel en u krijgt via de gemeente een korting op de premie. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/extras-bij-een-laag-inkomen/zorgverzekering-u-polis/ 

Eigen risico: gespreid betalen
Het is mogelijk om uw eigen risico gespreid over het jaar te betalen. Dit kunt u aangeven bij uw zorgverzekeraar. Dat kunt u doen op het moment dat u de zorgverzekering afsluit. U kunt dit ook aangeven aan het begin van het jaar, in januari. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Als u kiest voor het gespreid betalen van het eigen risico wordt het bedrag van het eigen risico, 385 euro, verdeeld over tien termijnen. U betaald dus tien keer 38,50. Het voordeel hiervan is dat u niet in één keer een groot bedrag moet betalen. Blijkt aan het eind van het jaar dat u niet de volledige 385 euro van het eigen risico heeft gebruikt? Dan krijgt u dit bedrag automatisch terug. Wilt u meer informatie? Klik dan op deze link: www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/eigen-risico-gespreid-betalen-in-2019-hoe-doe-ik-dat.

Wisselen van zorgverzekeraar
Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Dat kan. Vanaf half november tot eind december heeft u de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen. U hoeft de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering niet bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten. De aanvullende zorgverzekering kunt u afsluiten van half november tot eind januari.

Zorgtoeslag
Als u een laag inkomen heeft, kunt u zorgtoeslag krijgen. U kunt de zorgtoeslag zelf aanvragen via de website toeslagen.nl. Als u uw gegevens invult ziet u of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Voor meer informatie over de zorgtoeslag, klik op deze link: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgtoeslag/vraag-en-antwoord/zorgtoeslag-regelen.

Komt u er niet uit?
Heeft u hulp nodig bij het regelen van de zorgverzekering of de zorgtoeslag? Ga dan langs bij het buurtteam. De ondersteuning van het buurtteam is gratis. Heeft u alleen een korte vraag? Dan kunt u terecht bij de ‘bijenkorven’. Dit is een soort inloopspreekuur. Bij de bijenkorven zijn naast het buurtteam ook andere organisaties aanwezig. 

Bijenkorven
Dinsdag | 9.30-11.30 uur | buurtcentrum de Dreef | Schooneggendreef 27C
Dinsdag | 13.30-15.00 uur | buurthuis de Boog, Gambiadreef 60
Donderdag | 13.30-15.00 uur | winkelcentrum Overvecht |  Gloriantdreef 25

Heeft u meerdere vragen of heeft u wat langer ondersteuning nodig vanuit het buurtteam? Meldt u zich dan bij de Gloriantdreef 25, de ‘voordeur’ van het buurtteam. U kunt dan gekoppeld worden aan een medewerker van het buurtteam. Hij of zij kan u dan een periode ondersteunen bij uw vragen. 

Voordeur Buurtteam: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur | Gloriantdreef 25

Maatschappelijk

Buurtteam
U kunt voor veel vragen terecht bij het buurtteam. Bijvoorbeeld voor vragen over geldzaken, wonen, daginvulling en werk, onderwijs, opvoeden en huiselijk geweld. Dit kan op verschillende manieren. Heeft u alleen een korte vraag? Dan kunt u terecht bij de ‘bijenkorven’. Dit is een soort inloopspreekuur. Bij de bijenkorven zijn naast het buurtteam ook andere organisaties aanwezig.

Bijenkorven:
Dinsdag | 9.30-11.30 uur | buurtcentrum de Dreef | Schooneggendreef 27C
Dinsdag | 13.30-15.00 uur | buurthuis de Boog, Gambiadreef 60
Donderdag | 13.30-15.00 uur | winkelcentrum Overvecht |  Gloriantdreef 25

Heeft u meerdere vragen of heeft u wat langer ondersteuning nodig vanuit het buurtteam? Meldt u zich dan bij de Gloriantdreef 25, de ‘voordeur’ van het buurtteam. U kunt dan gekoppeld worden aan een medewerker van het buurtteam. Hij of zij kan u dan een periode ondersteunen bij uw vragen. 

Voordeur Buurtteam:
Maandag t/m vrijdag | 9.00 tot 17.00 uur | Gloriantdreef 25

Buren helpen Buren
Buren helpen buren bestaat uit bewoners uit Overvecht die samenwerken met instanties zoals het buurtteam. Zij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het aanvragen van de U-pas, DigiD en het registreren op Woningnet. Ze kunnen u helpen bij het reageren op woningen of meelezen bij belangrijke brieven. U kunt bij Buren helpen Buren terecht op dinsdag in buurthuis de Boog en op donderdag op de Gloriantdreef 25, de centrum locatie van het buurtteam.

Buren helpen buren:
Dinsdag | 13.30 tot 15.00 | Buurthuis de Boog | Gambiadreef 60
Donderdag | 13.30 tot 15.00 uur, | Gloriantdreef 25

Activering/vrijwilligerswerk
Wilt u aan een leuke activiteit meedoen of zoekt u naar vrijwilligerswerk of dagbesteding? Dan kunt u terecht bij de sociaal makelaar, Dien van Strien. U kunt zelf contact met Dien opnemen. Dit kunt u doen via de mail: dvstrien@dock.nl of via de telefoon: 06-30237901. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

DigiD
DigiD staat voor digitale identiteit. U heeft een DigiD nodig om in te loggen op de websites van de overheid. Ook voor het inloggen op de website van uw zorgverzekeraar heeft u een DigiD nodig. 

Wat is DigiD, hoe vraag ik DigiD aan en hoe kan ik DigiD gebruiken? Klik op de filmpjes voor de uitleg. De filmpjes zijn ook beschikbaar in het Engels, Arabisch en Frans. https://digid.uabc.nl/nl/

Mocht u na het bekijken van deze filmpjes nog vragen hebben over DigiD, ga dan langs bij het buurtteam of bij Buren helpen Buren. 

Buren helpen buren:
Dinsdag | 13.30 tot 15.00 | Buurthuis de Boog | Gambiadreef 60
Donderdag | 13.30 tot 15.00 uur, | Gloriantdreef 25

Voordeur Buurtteam:
Maandag t/m vrijdag | 9.00 tot 17.00 uur | Gloriantdreef 25

U-pas
De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht. Met de U-pas ontvangt u een persoonlijk tegoed dat u kunt besteden aan sportieve of culturele activiteiten. U bepaalt zelf welke dit zijn. Los van het tegoed krijgt u met de U-pas korting op activiteiten, zoals een bibliotheekabonnement of theater- of bioscoopbezoek. Het U-pastegoed is persoonsgebonden: dit betekent dat u het bedrag alleen voor uzelf kunt gebruiken. Kijk voor meer informatie over de U-pas op deze site: www.u-pas.nl/over-u-pas. Hier kunt u ook vinden hoe u de U-pas kunt aanvragen. Lukt het u niet de U-pas zelf aan te vragen? Ga dan langs bij Buren helpen Buren.

Buren helpen buren:
Dinsdag | 13.30 tot 15.00 | Buurthuis de Boog | Gambiadreef 60
Donderdag | 13.30 tot 15.00 uur, | Gloriantdreef 25

Zorgverzekering
Voor informatie over de zorgverzekering gaat u terug naar de beginpagina. Klik daar op het kopje ‘zorgverzekering’.

Geest

Sociaal makelaar
Bent u op zoek naar een maatje of nieuwe contacten in de wijk? Wilt u aan een leuke activiteit meedoen of zoekt u naar vrijwilligerswerk of dagbesteding? Dan kunt u terecht bij de sociaal makelaar, Dien van Strien. U kunt zelf contact met Dien opnemen. Dit kunt u doen via de mail: dvstrien@dock.nl of via de telefoon: 06-30237901. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Buurtteam en Lister
Het buurtteam kan u ondersteunen als u last heeft van psychische problemen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht bij de Gloriantdreef 25 voor meer informatie. Het buurtteam kijkt dan samen met u welke hulp passend is. Soms is professionele hulp nodig. Een voorbeeld hiervan is ondersteuning vanuit Lister. Het buurtteam kijkt samen met u of u voor deze ondersteuning in aanmerking komt. U kunt zich niet zelf aanmelden bij Lister. De hulp van Lister valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en kost 17,50 euro per vier weken. 

ENIK
Enik Recovery College is een centrum voor ontwikkeling rondom herstel van psychische problemen. Het idee is dat deelnemers zich beter leren ontwikkelen binnen een omgeving met mensen met gelijksoortige ervaringen – zonder artsen en hulpverleners. Uniek aan Enik is dat alle werknemers ervaring hebben met psychische problemen. ENIK heeft sinds 2018 ook een vestiging in Overvecht. Op maandag- en donderdagochtend is er een inloop, ‘jij en ik’. U kunt hiervoor van 11.00 tot 12.30 terecht op de Neckardreef 12. Meer informatie vindt u op deze site: www.enikrecoverycollege.nl/. Deelname aan het aanbod van ENIK is gratis.

Wandelen met de POH-GGZ: praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg
POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De praktijkondersteuner werkt samen met de huisarts. De praktijkondersteuner spreekt samen met u over uw klachten. De praktijkondersteuner kan zo goed bepalen welke zorg u nodig heeft. In huisartsenpraktijk de Amazone werken twee praktijkondersteuners voor de GGZ: mevrouw van den Berg en mevrouw de Lange. Via de praktijkondersteuner kunt u zich aanmelden voor een wandelgroep. Door te wandelen kunt u uw hoofd even leegmaken. Samen maakt u op maandagmiddag een wandeling van ongeveer driekwartier. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De wandelgroep is alleen bedoeld voor cliënten van huisartsenpraktijk de Amazone. 

Sociaal

Nederlandse taal leren
Nederlands is een moeilijke taal. Bij Taal Doet Meer krijgt u hulp bij het leren van de Nederlandse taal. U kunt hulp krijgen bij spreken, luisteren en lezen. Als u hulp wilt kunt u thuis een formulier invullen op internet. Dat kan via deze site: www.taaldoetmeer.nl/kom-in-actie/word-cursist/. U kunt ook op dinsdag- of donderdagmiddag naar de bibliotheek gaan. Daar is een medewerker van Taal Doet Meer aanwezig. Dit heet de ‘wegwijzer’. Samen kunt u kijken welke hulp u nodig heeft. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Taalspreekuur wegwijzer, vanuit Taal Doet Meer:
Dinsdag en donderdag | 13.00-15.00 uur | Bibliotheek Overvecht | Gloriantdreef 1

Sociaal makelaar en beweegmakelaar
Bent u op zoek naar een maatje of nieuwe contacten in de wijk? Wilt u aan een leuke activiteit meedoen of zoekt u naar vrijwilligerswerk of dagbesteding? Dan kunt u terecht bij de sociaal makelaar, Dien van Strien. U kunt zelf contact met Dien opnemen. Dit kunt u doen via de mail: dvstrien@dock.nl of via de telefoon: 06-30237901. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wilt u graag samen met anderen bewegen of sporten? Dan kunt u contact opnemen met de beweegmakelaar, Ilse Rietdijk per mail: ilse.rietdijk@sportutrecht.nl of telefoon: 06-22507349). Meer informatie over de beweegmakelaar vindt u onder het kopje ‘lichaam’ op de beginpagina. 

Activiteiten in Overvecht – buurtcentra
In Overvecht zijn een aantal buurtcentra: buurtkamer de Klop, buurtcentrum de Jager, buurtcentrum de Dreef en buurthuis de Boog. Hier kunt u terecht voor activiteiten of een praatje. In alle buurtcentra ligt een map. In deze map staan de activiteiten die georganiseerd worden in Overvecht. Vraag hiernaar bij uw buurtcentrum. 

Buurtkamer de Klop | Andesdreef 11 |maandag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur
Buurtcentrum de Jager | Teun de Jagerdreef 1 | maandag t/m zondag 9.00-17.00 uur
Buurtcentrum de Dreef | Schooneggendreef 27C | maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Buurthuis de Boog | Gambiadreef 60 | maandag t/m zondag geopend

Ondersteuning mantelzorgers
Bent u mantelzorger en kunt u wat ondersteuning gebruiken? Neem dan contact op met de sociaal makelaar, Dien van Strien. U kunt zelf contact met Dien opnemen. Dit kunt u doen via de mail: dvstrien@dock.nl of via de telefoon: 06-30237901. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Moeder-baby inloop
Bent u zwanger of heeft u net een kindje gekregen? Wilt u graag andere moeders leren kennen? Dan kunt u terecht bij de moeder-baby inloop op woensdagmiddag. De inloop is in het gezondheidscentrum op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur. U ontmoet hier andere (aanstaande) moeders uit Overvecht. Samen kunt u praten over het moederschap. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Kunt u een steuntje in de rug gebruiken bij het opvoeden van uw kinderen? Dat kan. Er zijn veel mogelijkheden. Bij het consultatiebureau kunnen ze samen met u kijken welke hulp het beste bij u past. U kunt alvast een kijkje nemen op deze websites:

https://www.home-start.nl/utrecht/home
http://www.speelgoedbankdemeern.nl/speelgoed-halen/

Buren voor Buren
U kunt bij Buren voor Buren terecht voor laagdrempelige hulp. Bijvoorbeeld: boodschappen doen, klusjes in huis en tuin, computerhulp, de hond uitlaten, het bieden van gezelschap, meegaan naar het ziekenhuis of wandelen. Buren voor Buren gaat hierbij uit van wederkerigheid. Iedereen die iets of iemand nodig heeft, kan en wil in principe ook iets geven. Denkt u dat dit iets voor u is? Ga dan naar de inloop. Wilt u eerst meer informatie? Klik dan op deze link: www.dock.nl/diensten/buren-voor-buren/

Inloop Buren voor Buren:
Donderdag | 10.00 – 12.00 uur | buurtcentrum de Jager | Teun de Jagerdreef 1. 

Lichaam

Zorgverzekering
Voor informatie over de zorgverzekering gaat u terug naar de beginpagina. Klik daar op het kopje ‘zorgverzekering’. 

Bewegen
Bewegen is gezond, dat weet iedereen. Maar het is niet altijd makkelijk om ermee te starten of het in te passen in uw dagelijks leven. Gelukkig zijn er in Overvecht veel initiatieven om u hierbij te ondersteunen.

DE BEWEEGMAKELAAR
De beweegmakelaar is het aanspreekpunt voor vragen over een gezonde leefstijl. In Overvecht kunt u terecht bij Ilse Rietdijk, zij is de beweegmakelaar voor volwassenen. Voor vragen over uw kinderen of uw gezin kunt u terecht bij Linda Willemsen. U kunt zelf contact opnemen met de beweegmakelaar, per mail of telefoon. U kunt ook langsgaan bij het inloopspreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Aan de begeleiding van de beweegmakelaar zijn geen kosten verbonden.

Ilse Rietdijk: ilse.rietdijk@sportutrecht.nl | 06-22507349
Linda Willemsen: linda.willemsen@sportutrecht.nl | 06-83443223

Inloopspreekuur:
Dinsdagochtend | 9.30 – 11.00 uur | buurtcentrum de Jager | Teun de Jagerdreef 1
Dinsdagmidddag | 13.00 -14.30 uur | buurtcentrum de Dreef, Schooneggendreef 27C 

WANDELEN BIJ DIABETES
Huisartsenpraktijk de Amazone heeft een wandelgroep voor mensen met diabetes. Heeft u diabetes en lijkt het u wat om wekelijks in een groep een wandeling te maken? Geef dit dan door aan uw praktijkondersteuner. Zij kan u aanmelden voor de wandelgroep. Aan de wandelgroep zijn geen kosten verbonden.

WANDELEN BIJ PSYCHISCHE KLACHTEN
Ook als u last heeft van psychische klachten is bewegen belangrijk. Huisartsenpraktijk de Amazone heeft een wandelgroep voor mensen met psychische klachten. Via de praktijkondersteuner kunt u zich aanmelden voor de wandelgroep. Samen maakt u op maandagmiddag een wandeling van ongeveer driekwartier. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De wandelgroep is alleen bedoeld voor cliënten van huisartsenpraktijk de Amazone. 

Hulpmiddelen aanvragen
Heeft u een hulpmiddel nodig, zoals een rollator, een douchestoel of krukken? Dan kunt u in Overvecht terecht bij Medipoint. U kunt hulpmiddelen lenen, huren of kopen. Niet alle hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente. Het is daarom verstandig om dit te bespreken met een medewerker van Medipoint. Zij kunnen u helpen bij het maken van de beste keuze voor uw situatie. Op deze site vindt u informatie over de vergoeding van hulpmiddelen: www.medipoint.nl/informatie/vergoedingen. 

Medipoint:
Zamenhofdreef 95 | maandag t/m vrijdag 9.30-17.00 uur | zaterdag 10.00 -16.00 uur | Telefoonnummer: 088-1020100

Afspraak met de huisarts voorbereiden
Hoe gaat een afspraak met de huisarts? En hoe kan ik me goed voorbereiden op de afspraak? In deze filmpjes krijgt u hier uitleg over. De filmpjes zijn ook beschikbaar in het Arabisch. www.naarjehuisarts.nl/

Wijkverpleging
Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij wassen en aankleden, assistentie bij medicatie en wondverzorging. Huishoudelijke hulp valt niet onder wijkverpleging. Voor huishoudelijke hulp kunt u terecht bij de gemeente.

Heeft u wijkverpleging nodig? Dan kunt u zelf contact opnemen met de wijkverpleegkundige. Een doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig. Binnen gezondheidscentrum de Amazone zijn twee organisaties voor wijkverpleging actief, Buurtzorg en Kleurrijk zorg. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u of u in aanmerking komt voor wijkverpleging. De wijkverpleegkundige bepaalt of u een indicatie krijgt. Als dat zo is, wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen risico te betalen. Heeft u een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de zorg van de wijkverpleging zelf inkopen. 

Buurtzorg:
alle dagen van de week telefonisch bereikbaar | 06- 53643505 

Kleurrijk zorg:
maandag t/m vrijdag | 8.30 – 17.30 uur | 030 – 290 03 39


<< Deze bovenstaande tekst zal tzt makkelijker te lezen en te vinden via “knoppen” zoals hieronder in testfase  >>

Maatschappelijk

 • Buurtteam
 • Buren helpen Buren
 • Activering/vrijwilligerswerk
 • DigiD
 • U-pas
 • Zorgverzekering

Geest

 • Sociaal makelaar
 • Buurtteam en Lister
 • ENIK
 • Wandelen
 • ..

Sociaal

 • Nederlandse taal leren
 • Sociaal makelaar en beweegmakelaar
 • Activiteiten in Overvecht – buurtcentra
 • Ondersteuning mantelzorgers
 • Moeder-baby inloop
 • Buren voor Buren

Lichaam

 • Zorgverzekering
 • Bewegen
 • Hulpmiddelen aanvragen
 • Afspraak met de huisarts voorbereiden
 • Wijkverpleging