Stichting

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht

Achtergrond

De Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht met KvK nummer 41177534 is opgericht op 16-9-1970 te Utrecht en eigenaar van Gezondheidscentrum de Amazone.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt het bieden van faciliteiten die bevorderen dat verantwoorde eerstelijnsgezondheidszorg in Utrecht wordt geleverd en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven, onderhouden en ter beschikking stellen van onroerende zaken en andere activa ten behoeve van zorginstellingen en/of zorgverleners.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • De heer C.M.A. van Riet, voorzitter
  • De heer B. Osseman, penningmeester
  • Mevrouw J.A van Eekelen, lid