Thuiszorg

Gezondheidscentrum de Amazone huisvest twee thuiszorgorganisaties:

 • Buurtzorg

  Professionele wijkverpleging in Overvecht Noord
  Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams verpleging en persoonlijke verzorging thuis levert als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven.
  Buurtzorg gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zo veel als mogelijk, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren).

  Buurtzorg werkt samen met disciplines bij u in de buurt. Samen kijken we naar wat voor u de beste oplossing is. Er vindt regelmatig afstemming plaats over de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie. De betrokken therapeuten zijn gericht op reactivering en helpen bij het vinden van aanpassingen bij beperkingen. Zij bieden daarbij ondersteuning aan cliënt en mantelzorger(s).

  Buurtzorg team Overvecht Noord bestaat uit 10 medewerkers, bestaande uit wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Ons team biedt zorg aan mensen in de wijk Overvecht Noord, in postcodegebied 3563 t/m 3565.

  Heeft u vragen of wilt u iemand aanmelden, dan kunt u bellen met 06-53643505 of mailen naar overvechtnoord@buurtzorgnederland.com

  Voor meer informatie kunt u ook onze website bekijken (klik op logo)

 • Kleurrijk Zorg

  Wijkverpleging/Thuiszorg
  Na een operatie of door ziekte kan het voorkomen dat u kort of langdurige persoonlijke of verpleegkundige zorg nodig heeft. Kleurrijk Zorg is een flexibele thuiszorgorganisatie met een team enthousiaste en vakbekwame medewerkers. Ons team gaat preventief en professioneel te werk om u te ondersteunen in uw dagelijkse zorgbehoefte. Aandacht voor uw persoonlijke wensen staan bij ons voorop. Wij hebben regelmatig contact met uw huisarts en andere behandelaren om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen.

  Wat doet de wijkverpleging?
  Hulp bij douchen, aankleden, medicatie toedienen , injecties toedienen, wonden verzorgen , katheters en sondes inbrengen en verzorgen.

  Adviseren en Begeleiden bij ziekte of handicap.  Signaleren van gezondheidsproblemen, preventie, advies hoe veilig en verzorgd thuis te blijven wonen.

  Coördineren en organiseren van de zorg thuis overleg met uw behandelaren. Het ontlasten en begeleiden van  mantelzorgers.

  Vergoeding?
  De wijkverpleging valt onder uw basisverzekering. U heeft geen verwijzing nodig, de(wijk)verpleegkundige bekijkt of en welke zorg u nodig heeft.

  U betaald geen eigenbijdrage, wel uw jaarlijkse eigen risico. Kleurrijk Zorg kan de zorg namens alle verzekeraars bieden.

  Kleurrijk Zorg Hospice Thuis. Terminale zorg thuis / 24u Zorg of Nachtzorg.
  U heeft te horen gekregen dat genezing niet meer mogelijk is. U wil thuis de laatste fase van uw leven thuis door brengen. U staat er niet alleen voor;  Kleurrijk Thuiszorg heeft een vast team van verpleegkundige en verzorgende die u en uw naasten de zorg uit handen kunnen nemen. In deze fase van het leven werken wij intensief samen met diverse disciplines en regelen coördineren we samen met u en uw naaste  de zorg. Ons team van flexibele zorgverleners bieden u de zorg op een warme en deskundige manier.   

  Indien wenselijk blijft een ervaren zorgprofessional de nachten bij u waken of zijn ze 24/7 aanwezig hiervoor moet de levensverwachting korter zijn dan 3 maanden.  

  Vergoeding?
  Ook deze intensieve zorg valt volledig onder de dekking van uw basisverzekering.

  Huishoudelijke Hulp
  De wijkverpleging voert in het beginsel geen huishoudelijke taken uit, deze taak is onderbracht via de WMO van de Gemeente Utrecht.

  Indien u hulp nodig heeft bij het huishouden kunt u contact opnemen met het WMO loket 030-2869500

  Verpleeg & verzorgingshuizen
  (24uur toezicht en hulp in de nabijheid/onplanbare zorg)
  Heeft u of uw naaste 24u zorg en hulp in de nabijheid nodig of dient er opname plaats te vinden in een verzorg of verpleeghuis?
  Dan valt deze zorg onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) een indicatie aanvraag kan digitaal ingediend worden via www.ciz.nl
  De (wijk)verpleegkundige kan u begeleiden bij deze procedure of samen met u kijken naar een passende oplossing van het zorgprobleem.

  Heeft u nog vragen of zorg nodig?  Neem contact op met onze zorgcoördinatie of (wijk)verpleegkundige: 030 290 03 39 of info@kleurrijkzorg.nl

  Kleurrijk Zorg bevindt zich in het Gezondheidscentrum de Amazone (1e verdieping) route Wijkverpleging.

  Voor meer informatie over Kleurrijk Zorg kunt u ook onze website bekijken (klik logo)

Buurtzorg

Adres:
Amazonedreef 41a | 3563 CA Utrecht

Kleurrijk Zorg

 
Telefoon: 030 290 03 39
Fax: 030 – 290 00 79

 

REDENEN OM VOOR
GEZONDHEIDSCENTRUM DE AMAZONE TE KIEZEN

 • samenwerkende hulpverleners
 • al uw hulpverleners bij elkaar
 • duurzaam gebouwd centrum
 • voor heel Overvecht